Aktualności

fOTOWOLTAIKA

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca to duży krok do przodu, ponieważ w przeciwieństwie do wyczerpalnych zasobów ziemi, światło słoneczne dostępne jest zawsze w takich samych ilościach. Energia pozyskiwana przez panele fotowoltaiczne z roku na rok staje się coraz popularniejsza a co za tym idzie rozwija się również system dofinansowań takich inwestycji. Więcej o dofinansowaniu fotowoltaiki w linku poniżej. 

Pomoc Państwa w Walce z Koronawirusem

Kryzys w którym znalazła się polska gospodarka trwa już ponad dwa miesiące. Fimry nawet te największe mocno odczuwają skutki nagłego hamowania. Jedynm z bezpośrednich  instrumentów pomocowych jest dofinansowanie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem dofinansowania jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielania pomocy znajduje się w trudnej sytaucji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównianiu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Podobne wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw będzie prawdopodobnie uruchamiane z początkiem sierpnia bieżącego roku. Więcej o dotacji na kapitał obrotowy w linku poniżej. 

PALIWA ALTERNATYWNE

Na podstawie wieloletnich doświadczeń ze współspalaniem odpadów możemy śmiało stwierdzić, palenie odpadów komunalnych w piecu do wypału klinkieru daje ogromne korzyści środowiskowe. A co najważniejsze, stosowanie paliw alternatywnych pozwala na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko, dzięki temu możemy myśleć o dalszym rozwoju i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Więcej  informacji na temat paliw alternatywnych w linku poniżej..