CRM

CRM DOMAT

O Projekcie:

Dzięki dofinansowaniu z UE, w ramach konkursu „Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” (PARP), nasza firma stworzyła pierwszy innowacyjny system CRM pozwalający na zarządzanie sprzedażą OZE i urządzeń dla energetyki online. Pragniemy razem z Wami tworzyć nową rzeczywistość i rozwijać wspólnie polską i europejską rzeczywistość energetyczną!

Tytuł projektu: „Wzrost cyfryzacji Domat Consulting Sp. z o.o. w procesach obsługi klienta w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania epidemiczne, w tym wywołane COVID-19”.

Cel projektu: „Stworze warunków skutecznego funkcjonowania Wnioskodawcy w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID -19 oraz po jej zakończeniu poprze zastosowanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych (opartych o nabyte oprogramowanie, które spowoduje korzystną zmianę realizacji procesów obsługi klienta a także organizacji firmy)”.

Nr Projektu: POIR.06.02.00-26-0075/21-00

Całkowity koszt realizacji Projektu: 296 900 PLN

Kwota dofinansowania: 252 365,00 PLN

Wykonawca: Goldenbyte Sp. z  o.o.

O CRM:

1. Panel Zarządczy – po zawarciu Umowy z Domat Consulting, otrzymasz dostęp do swojego profilu Zarządczego. Będziesz mógł zarządzać swoimi danymi, bazą klientów oraz zamówieniami i ich realizacją, w tym. m.in.:

– baza klientów

– baza danych (katalogi, oferty, wzory dokumentów)

– stany magazynowe

– zamówienia i zapytania ofertowe

2. Panel Kliencki – tutaj będą logować się Twoi klienci, a także klienci całego systemu CRM Domat. 

– dostęp do wielu oferentów w jednym miejscu

– możliwość składania zamówień bezpośrednio od producenta

– składanie zapytań ofertowych online 

– stan realizacji zamówień

Zapewniamy indywidualne podejście i możliwość wprowadzania zmian w systemie na potrzeby naszych klientów.

                                                                                               Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Sfinansowano w ramach rEkacji Unii na pandemię COVID-19
 Projekt jest wspierany w ramach REACT-EU