NCBiR

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0641/18, pn. "Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska"

          Projekt ten będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1. ” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0641/18 Budżet Projektu: 10 162 687,50 PLN Kwota dofinansowania: 7 039 111,25 PLN.

Najważniejszymi efektami niniejszego Projektu będą:

  • min. 3 rodzaje paliwa alternatywnego (Aglomeratu) na bazie odpadów komunalnych, suchego osadu ściekowego lub biomasy pochodzenia rolniczego/gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla energetyki lokalnej oraz przemysłu cementowego
  • innowacyjna instalacja produkcyjna Aglomeratów
  • projekt dedykowanego paleniska niskiej i średniej mocy, z opcją adaptacji kotłów tradycyjnych, do wykorzystania opracowanego Aglomeratu Energetycznego
  • projekt dedykowanego Aglomeratowi Energetycznemu modułu doczyszczania spalin
  • innowacyjna metoda dalszego zagospodarowania popiołu procesowego

          Powyższe wyniki, pozwalają na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty i zaproponowanie naszym klientom, pełnego, kompleksowego i jedynego racjonalnego ekonomicznie i ekologicznie rozwiązania, pn. „Zamknięty System Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych”, na który składają się:

  • Kompleksowy, monitorowany system zbiórki i transportu odpadów
  • Instalacja przetwarzania odpadów: Sekcja odzysku surowca ze zbiórki selektywnej oraz sekcja produkcji Aglomeratu
  • Instalacja Odzysku Energetycznego Aglomeratu wraz z systemem doczyszczania spalin
  • System dalszego zagospodarowania popiołu

Kadra Naukowa:

dr Leszek Ziemiański - Kierownik B+R
dr Wiesław Żmuda - Pracownik Naukowy ds. Odzysku Energetycznego
dr Krzysztof Bytnar - Pracownik Naukowy ds. Energetyki Rozproszonej
prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek - Konsultant Naukowy

Kluczowa Kadra Projektu B+R:

Jarosław Pasek - Kierownik Zarządzający Projektem / Specjalista ds. Energetyki Rozproszonej
Mikołaj Pasek - Asystent Kierownika B+R ds. Technicznych Projektu
Monika Osman - Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Anna Korycińska - Pracownik Pomocniczy
Martyna Kozłowska - Pracownik Pomocniczy
Aleksander Pasek - Projektant Linii Demonstracyjnej
Marta Szafraniec - Konsultant ds. RIPOK
Adam Godzwa - Specjalista ds. Odpadowych Paliw Alternatywnych
Jerzy Sobala - Konsultant Techniczny ds. Palenisk
Jarosław Łukasik - Kierownik Testów Produkcji