O nas

Kim jesteśmy?

          Domat Consulting to innowacyjny start’up celowy. Oparty został o bogate doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla gospodarki odpadami, ochrony środowiska, przemysłu cementowego i energetyki oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Obsługujemy klientów indywidualnych, sektor MŚP oraz przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego. Struktura Domat Consulting wsparta została szeregiem porozumień i umów, z uznanymi na rynku krajowym i europejskim instytucjami i przedsiębiorstwami. Pozwala to na kompleksową obsługę każdego klienta. Głównym celem działalności Domat Consulting, jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych łączących racjonalne gospodarowanie odpadami z ekonomiką odzysku energetycznego i ochroną środowiska. Od 2017 roku, Domat Conulting jest lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego.

          Domat Consulting to  zgrany, profesjonalny i ambitny zespół, którego głównym celem jest jak najsprawniejsza i jak najbardziej opłacalna dla klienta, indywidualnie formowana pomoc. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy jakość. Każde nasze działanie jest wynikiem sumiennej i pełnej analizy. Nie wykonujemy przypadkowych ruchów. Ta zasada pozwala nam na zagwarantowanie zadowolenia naszych klientów.

       

 

 

Czym się zajmujemy?

        Poza działalnością doradczą Domat Consulting prowadzi własne działania i projekty B+R. Ich głównym celem jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych dla gospodarki odpadami, energetyki, przemysłu cementowego i ochrony środowiska. Naszą autorską ideą, jest tworzenie „Zamkniętych Systemów Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych”, tj. lokalnych systemów „Obiegu Zamkniętego Odpadów” poprzez ich odzysk energetyczny w ciepłowniach i elektrociepłowniach. W odróżnieniu od innych, oferowanych obecnie na rynku rozwiązań, nasza propozycja jest kompleksowa  i nie opiera się na prostym systemie „spalenia” odpadów zmieszanych w nieekonomicznej formie RDF. Nasza koncepcja, opisuje cały cykl technologiczny, tj. od wytwórcy odpadu, przez formulację prawdziwego, certyfikowanego paliwa w formie peletu, jego transport i proces odzysku energetycznego, aż  po zagospodarowanie popiołu procesowego.

       Nie zamykamy się na żadną współpracę, branżę czy rynek. Zakres naszej działalności obejmuje również pomoc merytoryczną w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR, NFOŚiGW oraz PARP. W najbliższej przyszłości zamierzamy wdrożyć do naszej oferty również systemy magazynowania energii. W kwietniu 2019 roku podpisaliśmy memorandum rozpoczynające nasze międzynarodowe działania, nakierowane na budowę kompleksowego systemu gospodarowania odpadów i ich odzysku energetycznego w mieście partnerskim dla Kielc – Winnicy (Ukraina).

       Aktualnie Domat Consulting realizuje również projekt badawczo – rozwojowy, przy udziale uznanego i renomowanego Instytutu Nafty i Gazu – Polskiego Instytutu Badawczego w Krakowie, znanej w Polsce i Europie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,  wiodącego producenta kotłów – SEFAKO S.A., jednej z najbardziej renomowanych i rozpoznawalnych marek świętokrzyskich FABET S.A. oraz niezwykle doświadczonej PPUH Eko-Energia Sp. z o.o. z Krakowa. Przedmiotem Projektu jest m.in. opracowanie innowacyjnego paliwa alternatywnego, przeznaczonego do odzysku energetycznego w ramach struktur  energetyki lokalnej. Projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych udzielonych w ramach konkursu, którego organizatorem jest NCBiR.

Nasze doświadczenie

          Domat Consulting uczestniczył między innymi w tworzeniu rozwiązań dla świętokrzyskiego systemu gospodarowania odpadami. Opracowaliśmy dedykowany system produkcji paliwa alternatywnego z przeznaczeniem dla przemysłu cementowego na zlecenie Rządu Republiki Białoruś. Realizowaliśmy również inwestycje w Regionalne Instalacje Gospodarowania Odpadami na terenie całej Polski, a przede wszystkim w Przemyślu i Końskich. Z powodzeniem przeprowadzaliśmy pełne procedury uzyskiwania takich dokumentacji jak: pozwolenia na zbieranie odpadów, pozwolenia zintegrowane, czy też decyzje środowiskowe. Nasze działania obejmowały również tworzenie planów rozwojowych dla przedsiębiorstw, przeprowadzanie restrukturyzacji oraz rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych w firmach. 

Najważniejsze osiągnięcia

       Naszym bez wątpienia kluczowym sukcesem jest pozytywna ocena proponowanego przez nas rozwiązania przez NCBiR, nagrodzone przyznaniem dofinansowania na realizację projektu badawczo – rozwojowego. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku rozpoczęliśmy jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1. “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Udział w naszym projekcie biorą również Instytut Nafty i Gazu – Polski Instytut Badawczy w Krakowie (kluczowy podwykonawca) oraz nasi partnerzy merytoryczni – SEFAKO S.A., Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, PGK w Końskich Sp. z o.o., PEC w Końskich Sp. z o.o. i PWiK w Końskich Sp. z o.o.

 

Tytuł Projektu:   „Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska”

Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0641/18

Budżet Projektu: 10 162 687,50 PLN

Kwota dofinansowania: 7 039 111,25 PLN