Usługi Consultingowe

Doradztwo formalno-parwne

- pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności
- zakładanie spółek z o.o.
- zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych
- przekształcenia form prowadzenia działalności
- rejestracja w ZUS i US
- tworzenie wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności
- kompleksowa pomoc startupom

Doradztwo biznesowe

- tworzenie analiz rynkowych
- tworzenie biznesplanów
- tworzenie studiów wykonalności
- analizy SWOT
- poszukiwanie form finansowania inwestycji (w tym dotacji UE i krajowych)
- poszukiwanie partnerów biznesowych
- analiza kierunku rozwoju firmy
- zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania UE i krajowego

- tworzenie analiz rynkowych
- tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i B+R
- zarządzanie projektami dofinansowanymi środkami UE i krajowymi
- tworzenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie (analizy, biznesplany, wizualizacje, opisy)
- pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi jednostkami naukowymi i biznesowymi
- pomoc we wdrożeniu wyników projektu na rynek
- pośrednictwo w pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów
- pomoc w prowadzeniu projektów i zarządzaniu projektami

Pozwolenia i decyzje

- koordynacja procesu uzyskania decyzji i pozwoleń (środowiskowych, budowlanych, zintegrowanych, na użytkowanie i innych)
- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń (środowiskowych, budowlanych, zintegrowanych, na użytkowanie i innych)
- wnioski o przyłączenie do sieci (OZE)
- projekty OZE