B+R

Od samego początku Swojego istnienia, Domat Consulting prowadzi działalność badawczo – rozwojową. Jej głównym celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania łączącego branżę odpadową, energetyczną i ekologiczną. Aktualnie w naszej ofercie znajduje się kilka rozwiązań techniczno – technologicznych, takich jak:
– biostabilizacja odpadów komunalnych 
– kompleksowy system mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
– biofiltr o podłożu roślinnym dla instalacji biologicznego przetwarzania odpadów
– system produkcji wysokiej jakości paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego


Zamknięte Systemy Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych”

Najnowszym efektem naszych działań, osiągniętym między innymi dzięki współpracy m.in. z INiG-PIB w Krakowie, AGH w Krakowie, SEFAKO S.A., FABET S.A. oraz P.P.U.H. Eko-Energia Sp. z o.o., jest rozpoczęty z dniem 01.04.2019 r. Projekt Badawczo – Rozwojowy. MA on na celu opracowanie kompleksowego rozwiązania technologicznego, dedykowanego Lokalnym Klastrom Energii, Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Grupom Producenckim. Rozwiązanie to przyjęło nazwę: Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska „.

Projekt ten będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1. ” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Dane Projektu:

Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0641/18 Budżet Projektu: 10 162 687,50 PLN Kwota dofinansowania: 7 039 111,25 PLN

Najważniejszymi efektami niniejszego Projektu będą:

  • min. 3 rodzaje paliwa alternatywnego (Aglomeratu) na bazie odpadów komunalnych, suchego osadu ściekowego lub biomasy pochodzenia rolniczego/gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla energetyki lokalnej oraz przemysłu cementowego
  • innowacyjna instalacja produkcyjna Aglomeratów
  • projekt dedykowanego paleniska niskiej i średniej mocy, z opcją adaptacji kotłów tradycyjnych, do wykorzystania opracowanego Aglomeratu Energetycznego
  • projekt dedykowanego Aglomeratowi Energetycznemu modułu doczyszczania spalin
  • innowacyjna metoda dalszego zagospodarowania popiołu procesowego

Powyższe wyniki, pozwalają na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty i zaproponowanie naszym klientom, pełnego, kompleksowego i jedynego racjonalnego ekonomicznie i ekologicznie rozwiązania, pn. „Zamknięty System Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych”, na który składają się:

  • Kompleksowy, monitorowany system zbiórki i transportu odpadów
  • Instalacja przetwarzania odpadów: Sekcja odzysku surowca ze zbiórki selektywnej oraz sekcja produkcji Aglomeratu
  • Instalacja Odzysku Energetycznego Aglomeratu wraz z systemem doczyszczania spalin
  • System dalszego zagospodarowania popiołu

Zapraszamy do współpracy

  Serdecznie zapraszamy wszelkie podmioty, zarówno naukowe jak i biznesowe, do kontaktu z nami i nawiązania współpracy w zakresie działań B+R. Jesteśmy zainteresowani opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w naszych kluczowych branżach. Dzięki szerokiemu wachlarzowi powiązań i kontaktów biznesowych oraz naukowych, mamy możliwość przeprowadzenia takich działań, w niemal każdej dziedzinie. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania zarówno prywatnego jak i publicznego, w tym NCBiR oraz PARP.