Ogłoszenia

Zapytania ofertowe dla rozeznania rynku w ramach Projektu
nr POIR.01.01.01-00-0641/18:

Zaktualizowano: 14.04.2020r.

Wprowadzone zmiany:

1. Wydłużono termin składania ofert do: 20.04.2020r.

2. Dodano druki ofert

3. Usunięto wymóg załączania CV lub wydruków z rejestru

4. Dodano wymóg 30 dniowego terminu ważności oferty.

1. Przedmiot Ogłoszenia:

Ogłaszający, zamieszcza niniejsze ogłoszenie, w ramach prowadzonego rozeznania rynku, w opisanym poniżej zakresie:

Wykonanie ekspertyzy prawnej dla Projektu B+R nr POIR.01.01.01-00-0641/18 pn. „Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska”, współfinansowanego przez NCBiR w ramach konkursu 4/1.1.1/2018, „Szybka Ścieżka dla MŚP”, którego planowanymi wynikami będą:

 • 3 rodzaje paliwa alternatywnego (Aglomeratu) na bazie odpadów komunalnych, suchego osadu ściekowego lub biomasy pochodzenia rolniczego/gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla energetyki lokalnej oraz przemysłu cementowego
 • innowacyjna instalacja produkcyjna Aglomeratów
 • projekt dedykowanego paleniska niskiej i średniej mocy, z opcją adaptacji kotłów tradycyjnych, do wykorzystania opracowanego Aglomeratu Energetycznego
 • projekt dedykowanego Aglomeratowi Energetycznemu modułu doczyszczania spalin
 • innowacyjna metoda dalszego zagospodarowania popiołu procesowego

2. Ekspertyza prawna, dotyczyć ma szczegółowej analizy uwarunkowań prawnych, dotyczących planowanych efektów Projektu, w taki sposób, by opisywała aktualnie obowiązujące i przewidywane obostrzenia administracyjno-proceduralno-prawne dotyczące ww. Projektu i jego planowanych wyników, tj. m.in.: tj. m.in.:

a) Wymogów prawnych dotyczących zbiórki odpadów komunalnych, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej oraz transgranicznej

b) Wymogów prawnych dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych, w zakładach RIPOK, oraz innych dopuszczonych do tych czynności

c) Wymogów prawnych dotyczących transportu odpadów komunalnych oraz paliwa na bazie odpadów komunalnych.

d) Wymogów prawnych dotyczących składowania odpadów komunalnych.

e) Wymogów prawnych dotyczących termicznego odzysku energetycznego odpadów komunalnych i paliw odpadowych, w przemyśle cementowym oraz energetyce cieplnej zawodowej i lokalnej.

f) Wymogów prawnych dotyczących dopuszczalnych emisji ze spalania odpadów oraz paliw odpadowych dla ww. branży.

g) Wymogów prawnych dotyczących dalszego zagospodarowania popiołu poprocesowego.

 

3. Termin wykonania ekspertyzy: 

max. 90 dni od zawarcia umowy.

4. Wynagrodzenie:

Płatne w proporcjach: 90/10, tj. 90% wynagrodzenia płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz pozostałe 10%, do dnia 30.09.2021r., jako zabezpieczenie dokonania stosownych aktualizacji ekspertyzy, jeśli takowe będą możliwe.

5. Składanie ofert:

Termin składania ofert: Do dnia 20.04.2020r.

Sposób i miejsce składania ofert: 

a) za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie spółki

b) pod adres e-mail: m.pasek@domatconsulting.pl

* W związku z aktualną sytuacją w kraju, w przypadku chęci składania oferty osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny.

6. Wymagana dokumentacja:

a) Oferta zgodnie z drukami do pobrania

7. Kontakt:

E-mail: m.pasek@domatconsulting.pl

Tel. 881-208-751

8. Data Ogłoszenia:

19.03.2020r.

9. Wymaga się od oferentów, 30 dniowego terminu ważności oferty. 

 

Zaktualizowano: 14.04.2020r.

Wprowadzone zmiany:

1. Wydłużono termin składania ofert do: 20.04.2020r.

2. Dodano druki ofert

3. Usunięto wymóg załączania CV lub wydruków z rejestru

4. Dodano wymóg 30 dniowego terminu ważności oferty.

1. Przedmiot Ogłoszenia:

Ogłaszający, zamieszcza niniejsze ogłoszenie, w ramach prowadzonego rozeznania rynku, w opisanym poniżej zakresie:

Wykonanie ekspertyzy środowiskowej dla Projektu B+R nr POIR.01.01.01-00-0641/18 pn. „Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska”, współfinansowanego przez NCBiR w ramach konkursu 4/1.1.1/2018, „Szybka Ścieżka dla MŚP”, którego planowanymi wynikami będą:

 • 3 rodzaje paliwa alternatywnego (Aglomeratu) na bazie odpadów komunalnych, suchego osadu ściekowego lub biomasy pochodzenia rolniczego/gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla energetyki lokalnej oraz przemysłu cementowego
 • innowacyjna instalacja produkcyjna Aglomeratów
 • projekt dedykowanego paleniska niskiej i średniej mocy, z opcją adaptacji kotłów tradycyjnych, do wykorzystania opracowanego Aglomeratu Energetycznego
 • projekt dedykowanego Aglomeratowi Energetycznemu modułu doczyszczania spalin
 • innowacyjna metoda dalszego zagospodarowania popiołu procesowego

2. Ekspertyza środowiskowa, dotyczyć ma szczegółowej analizy uwarunkowań środowiskowych, dotyczących planowanych efektów Projektu, w taki sposób, by opisywała aktualnie obowiązujące i przewidywane obostrzenia administracyjno-proceduralne dotyczące ww. Projektu i jego planowanych wyników, tj. m.in.:

a) Wymogów środowiskowych dotyczących zbiórki odpadów komunalnych, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej oraz transgranicznej

b) Wymogów środowiskowych dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych, w zakładach RIPOK, oraz innych dopuszczonych do tych czynności

c) Wymogów środowiskowych dotyczących transportu odpadów komunalnych oraz paliwa na bazie odpadów komunalnych.

d) Wymogów środowiskowych dotyczących składowania odpadów komunalnych.

e) Wymogów środowiskowych dotyczących termicznego odzysku energetycznego odpadów komunalnych i paliw odpadowych, w przemyśle cementowym oraz energetyce cieplnej zawodowej i lokalnej.

f) Wymogów środowiskowych dotyczących dopuszczalnych emisji ze spalania odpadów oraz paliw odpadowych dla ww. branży.

g) Wymogów środowiskowych dotyczących dalszego zagospodarowania popiołu poprocesowego.

 

3. Termin wykonania ekspertyzy: 

max. 90 dni od zawarcia umowy.

4. Wynagrodzenie:

Płatne w proporcjach: 90/10, tj. 90% wynagrodzenia płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz pozostałe 10%, do dnia 30.09.2021r., jako zabezpieczenie dokonania stosownych aktualizacji ekspertyzy, jeśli takowe będą możliwe.

5. Składanie ofert:

Termin składania ofert: Do dnia 20.04.2020r.

Sposób i miejsce składania ofert: 

a) za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie spółki.

b) na adres e-mial: m.pasek@domatconsulting.pl

* W związku z aktualną sytuacją w kraju, w przypadku chęci składania oferty osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny.

6. Wymagana dokumentacja:

a) Oferta zgodnie z drukami do pobrania

7. Kontakt:

E-mail: m.pasek@domatconsulting.pl

Tel. 881-208-751

8. Data Ogłoszenia:

19.03.2020r.

9. Wymaga się od oferentów, 30 dniowego terminu ważności oferty. 

 

Zaktualizowano: 14.04.2020r.

Wprowadzone zmiany:

1. Wydłużono termin składania ofert do: 20.04.2020r.

2. Dodano druki ofert

3. Usunięto wymóg załączania CV lub wydruków z rejestru

4. Dodano wymóg 30 dniowego terminu ważności oferty.

1. Przedmiot Ogłoszenia:

Ogłaszający, zamieszcza niniejsze ogłoszenie, w ramach prowadzonego rozeznania rynku, w opisanym poniżej zakresie:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dla Projektu B+R nr POIR.01.01.01-00-0641/18 pn. „Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska”, współfinansowanego przez NCBiR w ramach konkursu 4/1.1.1/2018, „Szybka Ścieżka dla MŚP”, którego planowanymi wynikami będą:

 • 3 rodzaje paliwa alternatywnego (Aglomeratu) na bazie odpadów komunalnych, suchego osadu ściekowego lub biomasy pochodzenia rolniczego/gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla energetyki lokalnej oraz przemysłu cementowego
 • innowacyjna instalacja produkcyjna Aglomeratów
 • projekt dedykowanego paleniska niskiej i średniej mocy, z opcją adaptacji kotłów tradycyjnych, do wykorzystania opracowanego Aglomeratu Energetycznego
 • projekt dedykowanego Aglomeratowi Energetycznemu modułu doczyszczania spalin
 • innowacyjna metoda dalszego zagospodarowania popiołu procesowego

2. Ekspertyza techniczna, dotyczyć ma szczegółowej analizy uwarunkowań technicznych, dotyczących planowanych efektów Projektu, w taki sposób, by opisywała aktualnie dostępne oraz będące w przygotowaniu do wprowadzenia na rynek w czasie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

a)  technologie oraz maszyny i urządzenia dla  zbiórki odpadów komunalnych, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej oraz transgranicznej

b) technologie oraz maszyny i urządzenia dla przetwarzania odpadów komunalnych, w zakładach RIPOK, oraz innych dopuszczonych do tych czynności zakładów

c) technologie oraz maszyny i urządzenia dla transportu odpadów komunalnych oraz paliwa na bazie odpadów komunalnych (w szczególności systemów załadowczych oraz pojazdów transportowych).

d) technologie oraz maszyny i urządzenia dla składowania odpadów komunalnych, tj. np. metody rekultywacji składowisk, minimalizacji powierzchni składowanych odpadów itp..

e) technologie oraz maszyny i urządzenia dla termicznego odzysku energetycznego odpadów komunalnych i paliw odpadowych, w przemyśle cementowym oraz energetyce cieplnej zawodowej i lokalnej.

f) technologie oraz maszyny i urządzenia dla emisji ze spalania odpadów oraz paliw odpadowych dla ww. branży, tj. np. systemów filtracji, doczyszczania spalin itp.

g) technologie oraz maszyny i urządzenia dla dalszego zagospodarowania popiołu poprocesowego.

 

3. Termin wykonania ekspertyzy: 

max. 90 dni od zawarcia umowy.

4. Wynagrodzenie:

Płatne w proporcjach: 90/10, tj. 90% wynagrodzenia płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz pozostałe 10%, do dnia 30.09.2021r., jako zabezpieczenie dokonania stosownych aktualizacji ekspertyzy, jeśli takowe będą możliwe.

5. Składanie ofert:

Termin składania ofert: Do dnia 20.04.2020r.

Sposób i miejsce składania ofert: 

a) za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie spółki.

b) na adres e-mail: m.pasek@domatconsulting.pl

* W związku z aktualną sytuacją w kraju, w przypadku chęci składania oferty osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny. 

6. Wymagana dokumentacja:

a) Oferta zgodnie z drukami do pobrania

7. Kontakt:

E-mail: m.pasek@domatconsulting.pl

Tel. 881-208-751

8. Data Ogłoszenia:

19.03.2020r.

9. Wymaga się od oferentów, 30 dniowego terminu ważności oferty.