PINGGAO – OZE

Domat Consulting został Agentem Pinggao Group Co., Ltd.

       Dnia 04.06.2019 r., w Warszawie podpisano umowę agencyjną z firmą Pinggao Group Co. Ltd., – spółki należącej do światowego giganta energetycznego – State Grid Corporation of China. Na jej mocy Domat Consulting stał się oficjalnym Agentem Pinggao. 

       Pinggao Group Co. Ltd. działa w Polsce od roku 2014. Wykonała wiele zadań m.in. z zakresu realizacji inwestycji w sieci wysokiego napięcia dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

       Aktualnie. w ramach współpracy z Domat Consulting Sp. z o.o. oraz krajowymi firmami z branży OZE, przygotowujemy projekty elektrowni słonecznych, wyposażonych w systemy magazynowania energii elektrycznej dla polskiego przemysłu energochłonnego. Będą to inwestycje zlokalizowane przy zakładach produkcyjnych, działające w sposób zautomatyzowany i umożliwiający maksymalną niezależność energetyczną tego typu jednostek. 

     W naszej ofercie przedstawiamy również rozwiązania dla firm z sektora MSP, posiadających lub planujących inwestycje we własne odnawialne źródła energii, w ramach systemu „Domat Smart Firma”. 

      Pinggao Group Co. Ltd. posiada szereg porozumień o współpracy, z najważniejszymi chińskimi podmiotami z branży OZE, w tym:

– HUAWEI

– JaSolar

– JINKO

– KEHUA

– LONGI

– BYD

– SUNGROW

       Dzięki współpracy z polskimi firmami branżowymi, oferujemy kompleksową realizację wszelkich inwestycji OZE, od projektu, przez uzyskanie pozwoleń i decyzji, aż po wykonanie, uruchomienie i serwis. 

       Naszą ofertę uzupełniamy o pomoc w uzyskaniu finansowania zewnętrznego dla inwestycji w OZE. Są to zarówno aktualnie dostępne dofinansowania ze środków EU i krajowych, a także oferty polskich banków oraz krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. 

    Oferujemy także pośrednictwo w zakupach hurtowych ilości urządzeń dla elektrowni słonecznych, w tym:

– falowniki

– panele słoneczne

– magazyny energii

– konstrukcje

       Konkretne oferty przedstawiamy zawsze po uprzedniej analizie danego projektu lub warunków współpracy, dlatego zapraszamy do kontaktu.