Oferta


Usługi  dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Tworzenie dedykowanych i unikalnych systemów motywacyjnych
 • Szczegółowa analiza przedsiębiorstwa
 • Kompleksowe przeprowadzanie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych
 • Tworzenie biznesplanów dla nowych przedsięwzięć
 • Poszukiwanie źródeł finansowania dla działań bieżących, rozwojowych oraz nowych inicjatyw
 • Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych
 • Pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie krajowe i unijne


Usługi dla branży gospodarki odpadami:

 • Analiza prawna i środowiskowa przedsięwzięć
 • Przeprowadzanie procesów uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i zintegrowanych
 • Wykonywanie badań morfologii odpadów
 • Pośrednictwo w handlu paliwami alternatywnymi
 • Pośrednictwo w handlu surowcami wtórnymi
 • Analiza jakościowa paliw alternatywnych
 • Pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych


Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów:

·  19 12 12 (nadsitowa frakcja odpadów komunalnych)

·  19 12 10 (paliwo alternatywne, zastępcze - RDF)

·  19 08 05 (ustabilizowane, komunalne osady ściekowe)

·  balast ze zbiórki selektywnej

·  inne 


Usługi dla energetyki rozproszonej

 • Analiza możliwości i kierunków dla zmian i rozwoju zakładów energetycznych
 • Pośrednictwo w handlu paliwami alternatywnymi dla ciepłowni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Analiza ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych
 • Pomoc w przeprowadzaniu badań nad nowymi, branżowymi rozwiązaniami technologicznymi
 • Pomoc w aplikacji o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych


Usługi dla klientów indywidualnych

 • Analiza rynku dla nowych i bieżących działań biznesowych
 • Tworzenie biznesplanów i analiz (m.in. SWAT) dla nowych pomysłów biznesowych
 • Poszukiwanie finansowania prywatnego, krajowego oraz unijnego dla nowych i bieżących działań
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pośrednictwo usługowe w zakresie księgowości, bankowości, marketingu oraz innych usług dla firm