Oferta


Działalność B+R:

 • Inkubacja projektów innowacyjnych
 • Tworzenie struktur i porozumień B+R i ich rozwój
 • Pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie, w tym w PARP i NCBiR
 • Analizy biznesowe i naukowe projektów
 • Opracowania techniczne i technologiczne
 • Usługi  dla małych i średnich przedsiębiorstw:

  • Tworzenie dedykowanych i unikalnych systemów motywacyjnych
  • Szczegółowa analiza przedsiębiorstwa
  • Kompleksowe przeprowadzanie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych
  • Tworzenie biznesplanów dla nowych przedsięwzięć
  • Poszukiwanie źródeł finansowania dla działań bieżących, rozwojowych oraz nowych inicjatyw
  • Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych
  • Pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie krajowe i unijne

  Usługi dla branży gospodarki odpadami:

  • Analiza prawna i środowiskowa przedsięwzięć
  • Przeprowadzanie procesów uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i zintegrowanych
  • Wykonywanie badań morfologii odpadów
  • Pośrednictwo w handlu paliwami alternatywnymi
  • Pośrednictwo w handlu surowcami wtórnymi
  • Analiza jakościowa paliw alternatywnych
  • Pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych

  Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów:

  ·  19 12 12 (nadsitowa frakcja odpadów komunalnych)

  ·  19 12 10 (paliwo alternatywne, zastępcze - RDF)

  ·  19 08 05 (ustabilizowane, komunalne osady ściekowe)

  ·  balast ze zbiórki selektywnej

  ·  inne 
  Usługi dla energetyki lokalnej

  • Analiza możliwości i kierunków dla zmian i rozwoju zakładów energetycznych
  • Pośrednictwo w handlu paliwami alternatywnymi dla ciepłowni, elektrowni i elektrociepłowni
  • Analiza ekonomiczna inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych
  • Pomoc w przeprowadzaniu badań nad nowymi, branżowymi rozwiązaniami technologicznymi
  • Pomoc w aplikacji o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych

  Usługi dla klientów indywidualnych

  • Analiza rynku dla nowych i bieżących działań biznesowych
  • Tworzenie biznesplanów i analiz (m.in. SWAT) dla nowych pomysłów biznesowych
  • Poszukiwanie finansowania prywatnego, krajowego oraz unijnego dla nowych i bieżących działań
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pośrednictwo usługowe w zakresie księgowości, bankowości, marketingu oraz innych usług dla firm